Uitvoeringsfase

Onze werkzaamheden in deze fase betreffen de coördinatie van de bouwvoorbereiding, het op tijd verstrekken van uitvoeringstekeningen (bouwtekeningen) en het houden van toezicht en overleg tijdens de uitvoering.

U wordt als opdrachtgever vertegenwoordigd door ons in alle zaken die de bouw betreffen. Wij zien erop toe dat het werk binnen de daarvoor gestelde tijd wordt uitgevoerd volgens de regels van het aanemingscontract.

Tijdens de bouw of verbouw is er bouwoverleg met de betreffende aannemers en installateurs, hiervan zal schriftelijke verslag worden gedaan. Wanneer alle werkzaamheden zijn verricht, stellen wij met u vast of het werk kan worden goedgekeurd en aan u kan worden opgeleverd. Het vaststellen van betalingstermijnen en verrekeningen van meer of minderwerk behoren eveneens tot onze werkzaamheden.

Bij Bouw.Advies.Dokkum kunt u terecht voor o.a.

– Gespecificeerde bouwkosten begroting
– Het maken van verbouw en bouwplannen
– Bouwadvies bij de voorbereiding
– Omgevingsvergunning aanvragen
– Aankoopinspectie van woningen