Kaatsmuur Jirnsum

Kaatsclub Jirnsum bouw van een kaatsmuur, muorrekeatse