Graansma Dokkum

Graansma Dokkum herstellen van de fundering t.b.v. de uitbouw